Czym jest audyt komunikacji marketingowej

Każdy z nas stawia przed sobą wyzwania. Codziennie realizujemy cele, którym w naturalny, ludzki sposób chcemy sprostać. Uczymy się i doświadczamy, czasem popełniamy błędy – zdarza się. Podobnie jest z marką. Marka także ma swoje aspiracje, cele i wyzwania. Ma także codzienność z całą masę kwestii, które należy przygotować, koordynować i na bieżąco monitorować. Nie ma tutaj jednak miejsca na duże potknięcia, które zwykle są zbyt kosztowne, aby móc sobie na nie pozwolić, potrzebny jest audyt komunikacji marketingowej.

Komunikacja marketingowa to ogromna odpowiedzialność. Warto więc wziąć kilka wdechów i powiedzieć na spokojnie „sprawdzam”. Punktem wyjścia do naszych dalszych działań, planowania kolejnego okresu rozliczeniowego czy opracowania sposobu reakcji na długotrwały spadek sprzedaży powinien być audyt komunikacji marketingowej. Zebranie, analiza i ocena prowadzonej przez markę komunikacji marketingowej daje całościowy obraz i pozwala podjąć adekwatne do sytuacji działania. Zlecenie audytu zewnętrznej agencji pozwala spojrzeć na wszystkie badane zagadnienia chłodnym okiem i daje gwarancję sprawnej realizacji.

Kiedy więc warto przygotować audyt komunikacji marketingowej? 

Systematyczność to podstawa. Nie warto odkładać audytu zbyt długo. Działanie to z natury jako niepilne, ale ważne, dlatego zwykle zostawiamy je na sam koniec. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie corocznego audytu komunikacji, który pozwala jasno zbadać to, gdzie planowaliśmy być, gdzie jesteśmy oraz wyznaczyć nowe ambitne cele na kolejny rok. Działanie to jest kluczowe, by zmierzyć i oddać to, co jest niedostrzegalne „gołym okiem”.

Do przeprowadzenia audytu komunikacji marketingowej mogą zmotywować nas także: spadek sprzedaży obserwowany w dłuższym horyzoncie czasowym, znaczące zmiany organizacyjne w firmie, zmiana założeń strategii marki, zmiana w zakresie oferty produktowej powiązana z nowym podejściem do komunikacji, a także kryzysy public relations.

Co bierzemy pod uwagę przygotowując audyt komunikacji marketingowej? 

Przystępując do pracy szczegółowo oceniamy poszczególne elementy identyfikacji wizualnej, drukowanych materiałów promocyjnych, stron internetowych, kampanii marketingowych w środkach masowego przekazu oraz online. Naszym celem jest wykazanie jaki przekaz tworzą wykorzystywane w kampaniach marketingowych materiały. Zbadanie adekwatności ich doboru do grupy docelowej i wykazanie ich efektywności.

 Audyt komunikacji marketingowej nie powinien być dla nas przykrą koniecznością. To szansa na lepsze jutro dla naszej marki. Audyt w klarowny sposób podsumuje działania, wskazuje szanse i zagrożenia, pomaga zoptymalizować podejmowane działania, by wyeliminować te nieefektywne i nie potrzebnie absorbujące. Warto więc uruchomić swój potencjał i dostrzec nowe ważne obszary, które zwiększą naszą konkurencyjność na szybko zmieniającym się rynku.