komunikacja marketingowa

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA A PR

Prowadzenie efektywnych działań komunikacyjnych marki jest jednym z najpoważniejszych i strategicznych zagadnień, któremu nieustannie stawiamy czoła prowadząc działalność gospodarczą. Sposób w jaki komunikujemy się z naszymi odbiorcami nie jest stały, dany raz na zawsze. Komunikacja marketingowa a PR, to proces, na realizację którego wpływają między innymi zmiany przyzwyczajeń, zachowań naszych odbiorców, trendy czy nowoczesne technologie. Zmiany w sposobie komunikowania się możemy dostrzec gołym okiem.

Wprowadzenie na rynek smartfonów oraz upowszechnienie social mediów doprowadziło do ogromny zmian w zakresie komunikowania się. Dotychczasowa komunikacja marketingowa nie działa już tak efektywnie, jak kiedyś. Jesteśmy świadkami zmiany roli mediów tradycyjnych, ustępujących pola mediom społecznościowym. Masowe informowanie zastępuje wielokierunkowa, bezpośrednia komunikacja pojedynczych jednostek połączonych w sieć.

Jednostek, w pełni zaangażowanych, które potrafią kształtować i wpływać na naszą rzeczywistość. Okazjonalne, ogólne komunikaty zastąpione zostały przez ciągły, mobilny kontakt oparty na spersonalizowanych komunikatach. Wobec tak znaczących zmian nie można przejść obojętnie.

Klasyczna komunikacja marketingowa a PR

W klasycznym ujęciu komunikację z odbiorcami możemy rozpatrywać przez pryzmat dwóch obszarów: marketingu i public relations. Marketing to działania mające na celu odnajdywanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb odbiorców. Public Relations natomiast to proces nieustannego komunikowania się, dla zbudowania założonego wizerunku organizacji i poparcia dla niej, oto główne różnice w zdaniu ” komunikacja marketingowa a PR „.

Obecnie coraz większą rolę odgrywa jednak pełna integracja tych narzędzi, przy wzroście znaczenia public relations.

Dlaczego tak się dzieje? Stopień nasycenia przestrzeni reklamą oraz postępujący spadek zaufania społeczeństwa do niej, staje się istotnym uzasadnieniem dla zastępowania reklamy właśnie przez PR. W public relations coraz częściej dostrzega się ogromne możliwości w zakresie budowania świadomości i preferencji, pozycjonowania, lub powtórnego repozycjonowania marki na rynku. Poza tym, komunikacja marketingowa bez wsparcia systematycznie budowanego wizerunku przedsiębiorstwa dla klienta, pozbawiona jest większego sensu, za sprawą niskiej efektywności.

Dzięki wizerunkowi i dobrym stosunkom z opinią publiczną, a nie wyłącznie klientem, nasza firma może zyskać cichego sprzymierzeńca. W dzisiejszych realiach, oba obszary mocno się przenikają, tworząc w ten sposób część wspólną – marketingowy public relations – komunikacja marketingowa a PR.

Na czym polegają działania public relations? Działania public relations opiera się na analizie rynku w celu pełnego wykorzystania szans rozwoju działalności, przy jednoczesnym określeniu zagrożeń. Identyfikują grupy interesariuszy wpływających działania organizacji, oraz wszystkich tych mogących na nią wpływać w przyszłości lub być zainteresowanymi jej działalnością.

Dzięki takiemu całościowemu podejściu można śmiało stwierdzić, że dzięki identyfikacji, a w konsekwencji stałej komunikacji ze wszystkimi istotnymi grupami interesariuszy, public relations kształtuje zarówno klientów, jak i partnerstwa strategiczne pozwalające działać lepiej, szybciej i szerzej.

Celem tych działań jest stałe podtrzymywanie zainteresowania organizacją, zdobywanie przychylności i poparcia jej odbiorców w oparciu o pełne zrozumienie ich zindywidualizowanych potrzeb. Komunikacja w działaniach PR pozwala natomiast na kreowanie zrozumienia dla podejmowanych przez markę działań, a w konsekwencji zaufania do niej.

Marketing skupia się natomiast na identyfikacji rynków dla produktów i usług. Służy, by zaciekawić klienta i zapewnić stałe wpływy dla firmy. Prowadzi do nawiązywania relacji z grupami potencjalnych klientów będących skłonnymi do częstych zmian swoich poglądów oraz umożliwia poddanie produktu/marki ich subiektywnej ocenie.

Zintegrowana komunikacja marketingowa, oparta zarówno o elementy marketingu, jak i public relations daje naszej marce nieograniczone możliwości i pozwala na prowadzenie skutecznej i wydajnej komunikacji.