wizerunek marki

Dlaczego wizerunek marki jest istotny?

Dzięki systematycznej dbałości o spójny i pozytywny wizerunek zyskamy na prawdę wiele. Zdobędziemy i podtrzymamy sympatię,  poparcie i zaangażowanie. Będziemy lepiej postrzegani i rozumiani. Wizerunek to podstawowe narzędzie budowania trwałych relacji z klientami, pracownikami, partnerami i otoczeniem społecznym.  

 Na ostateczny obraz naszego produktu czy organizacji wpływa wszystko to, czym kieruje się marka, w co wierzy i jak postępuje. Unikalna wartość biznesu, kultura organizacyjna, strategia sprzedaży i komunikacji, czy wreszcie społeczna odpowiedzialność pozwala zyskać ogromną przewagę konkurencyjną. Wymaga to jednak pełnej spójności i systematyczności. Pozytywny wizerunek marki nie jest więc dziełem przypadku.

 Wizerunek jest całościowym wrażeniem, jakie pozostaje w świadomości odbiorcy będącym odzwierciedleniem drzemiącym w nim przekonań na temat produktu, uzyskanych rekomendacji, dostrzeżonych wartości i towarzyszących mu emocji. To zbiór subiektywnych doświadczeń zdobytych w oparciu o produkt lub obsługę. To unikalny obraz naszej marki, tworzony w świadomości odbiorców. Obraz, na który składają się skojarzenia, odczucia, oczekiwania i wszelkiego rodzaju wyobrażenia. To ogromna siła pozwalająca klientowi odnaleźć w naszym produkcie dodatkową wartość, wyróżniającą go spośród innych, a w konsekwencji podjąć pozytywną, decyzję zakupową. Nie sprzedajemy wyłącznie produktu. Dostarczamy emocji i przeżyć, osadzonych w atrakcyjnym i zrozumiałym dla odbiorcy świecie. Świecie jego potrzeb, aspiracji i marzeń, które możemy spełnić.

 Planowanie działań wizerunkowych rozpoczynamy od dokładnego zbadania kim są nasi odbiorcy, jak nas postrzegają i jak chcemy być przez nich postrzegani w przyszłości. Precyzyjne określenie charakterystyki grupy docelowej będzie miało swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii wizerunku marki, komunikacji, jak i sprzedaży, a w konsekwencji wszystkich podejmowanych działaniach. Warto więc poświęcić temu zagadnieniu nieco więcej czasu. 

masz wpływ na wizerunek marki

Podejmowane przez Ciebie działania zawsze są widoczne dla innych. Wpływają na odbiorców, współpracowników i partnerów, na zaangażowanych, ale też pozornie biernych obserwatorów. Twoje działania stają się Twoją wizytówką utrwaloną w świadomości innych. Tak powstaje wizerunek marki, na który mamy wpływ.

Dbałość o wizerunek marki jest jednym z najważniejszych celów. Wyzwanie to dotyczy wszystkich nas, każdej branży i na każdym etapie prowadzonej działalności. Jednym z najczęściej wymienianych skojarzeń jeżeli chodzi o wizerunek marki jest identyfikacja wizualna – „Marka musi mieć logo”. Identyfikacja to także nazwa, slogan, kolorystyka czy wybrana stylistyka opakowań. Identyfikacja jednak nie osiągnie sukcesu za nas. Sukces wizerunkowy, a w konsekwencji także biznesowy zaczyna się w wartościach jakie marka wyznaje, misji i biznesowego WHY? a sama identyfikacja jest jego opisem.

 Fantastyczny image idzie w parze z równie fantastycznymi produktami i doskonałą obsługą. Satysfakcja klienta oraz jakość oferowanych produktów bezpośrednio wpływa na wizerunek marki. Warto więc zadbać o każdy szczegół, wzmacniając efektywność podejmowanych przez nas działań marketingowych.

 Pracownicy ambasadorami marki. Zaufanie, wzajemny szacunek, zaangażowanie i profesjonalizm pozwalają osiągać najwyższe cele. Włączenie pracowników w działania i współodpowiedzialność pozwala opisać, zrozumieć i wdrożyć podejmowane decyzje. Wszystko to, co dzieje się wewnątrz organizacji bezpośrednio wpływa na otoczenie naszej marki. Dbając o pracowników, doceniając i rozwijając ich indywidualne kompetencje zyskujemy satysfakcję ich najbliższego otoczenia.

 Klienci, partnerzy, społeczność lokalna oraz media również mają ogromny wpływ na wizerunek marki. Nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy częścią złożonego organizmu. Nasze działania poddawane są nieustannej ocenie. Prowadzą dialog ze wszystkimi istotnymi grupami interesariuszy, angażując się w działania prospołeczne dajemy się lepiej poznać. Tworzymy także unikalną przestrzeń dla nowych idei biznesowych.

 Kreowanie wizerunku marki to zadanie wymagające, jednak bezapelacyjnie warte naszej uwagi i pełnego zaangażowania.

 

napisz do nas

Nowe pole

Nowe pole

Nowe pole

2 + 8 =

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest SEMPRE – Maciej Szela z siedzibą w (36-245) Nozdrzcu 36, gdzie zbierane są i zabezpieczane dane.
W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: biuro@sempre.media